Useful Hawaiian Sayings

`A`a i ka hula, waiho
ka hilahila i ka hale.

Ua ola loko i ke aloha.

aloha aku, aloha mai

`A`ohe lokomaika`i i nele i ke pâna`i.

He kehau ho`oma`ema`e ke aloha.

Imua me ke lokahi.

Komo mai kau mapuna hoe

Ola i ke ahe lau makani

Ho'okahi ka 'ilau like ana

He ho'okele wa'a no ka la 'ino

Pae mai la ka wa'a i ka 'aina

`A`ohe hua o ka mai`a i ka lâ ho`okahi.

`A`ohe `ulu e loa`a i ka pôkole o ka lou.

Olu Olu Mai Oe

'A'ole pilikia

Aloha au ia 'oe.

Kipa hou mai.

Pehea 'oe?

Mahalo Nui Loa

Ho'omanawanui!

Hele mai!

Ho'i e moe .

Ku'u ewe, ku'u piko, ku'u iwi, ku'u koko.

 

When one wants to dance the hula,
bashfulness should be left at home.

Love gives life within.

give love, get love

No kind deed has ever lacked its reward.

Love is like a cleansing dew.

together with unity.

Dip your paddle in.

Life is in a gentle breath of wind. A breeze on a hot day.

Wield the paddles together. Work together.

A steersman for a stormy day. A courageous person.

The canoe has come ashore. Hunger/desire is satisfied.

Bananas do not fruit in a single day. be patient

No breadfruit can be reachedwith a short stick. slacker

Please be kind. The way of the Hawaiian people

no trouble. You're welcome

I love you.

Come and visit again.

How are you?

Thank you very much

BE PATIENT!

Come here!

Go to bed.

My umbilical cord, my navel, my bones, my blood. Ohana